FANDOM


UB0A

SAUTANS SPN

This is my theory of Uboa. UBUA IS DEVILS SON!!!!!!!! LOOOK AT HHEEEEEEEEEEEE! SOOOOOOOOOOOOOO EVUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLL BIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEZZZZ!! I WWAS PLAUING YOUM NIKKI AND WHUTE DESERT IS PLACE WHERE THOSE RED CREATURES HAVE SEX AND DROP SPERM ALL OVAAAAAAAAAAAAAAAAA THEN HE IS  FOREWA THERE WATCHIN PORRN!